Čo pripravujeme

Plán aktivít DSS Košúty na rok 2019

Pravidelné mesačné aktivity:

 • katolícka sv. omša
 • VŠEVEDKO ZARIADENIA – vedomostný kvíz
 • oslava jubilantov

JANUÁR:

 • oslava Nového roka 2018 a Deň vzniku SR
 • návšteva divadelného predstavenia v Divadle J. Palárika v Trnave
 • odzdobenie interiéru po vianočných sviatkoch
 • oslava jubilantov spojená s vedomostným kvízom „Vševedko zariadenia“

FEBRUÁR:

 • vyhotovenie masiek na karneval
 • fašiangová zábava
 • valentínska zábava, tanec, spev a posedenie s občerstvením
 • TÝŽDEŇ SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY
 • oslava jubilantov spojená s vedomostným kvízom „Vševedko zariadenia“

MAREC:

 • oslava MDŽ, spev, tanec klientov
 • 7. ročník „MOJ NAJKRAJŠÍ LITERÁRNY ZÁŽITOK“, kultúrno – vzdelávacia akcia
 • nácvik tanečného vystúpenie na Štrkoveckú barónku
 • „ŠTRKOVECKÁ BARÓNKA“ – aktívna účasť klientov na kultúrnom podujatí
 • príprava výrobkov na Veľkonočné trhy v Trnave
 • mesiac knihy – zbierka a obnova miestnej knižnice

APRÍL:

 • oslava Veľkonočných sviatkov
 • DEŇ NARCISOV – aktívna podpora zbierky
 • DEŇ ZEME - prednáška s premietaním filmu
 • SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA - beseda o zdravej výžive a zdravých pokrmoch
 • STAVANIE MÁJA spojené so zábavou, tancom a občerstvením
 • predajné trhy v DD Dolné Saliby

MÁJ:

 • HUMORFEST – festival humoru vo Veľkom Mederi – aktívna účasť klientov
 • ŠPORTOVÝ DEŇ V DSS KOŠÚTY - športové súťaže klientov
 • Súťaž vo varení guláša v DD a DSS Sereď – aktívna účasť klientov
 • VÁĽANIE MÁJA – posedenie s kultúrnym programom

JÚN:

 • DEŇ ŠPORTU v DSS Jahodná – aktívna účasť klientov
 • samozber jahôd na farme v Majcichov
 • LET´S DANCE DSS a zariadenie pre seniorov Senica – aktívna účasť klientov
 • COUNTRY HODY v DSS Zavar – aktívna účasť klientov
 • oslava letného slnovratu – loptové hry v prírode
 • varenie guláša – súťaž v Pátrii Galanta - aktívna účasť klientov

JÚL:

 • opekačka v prírode
 • celodenná návšteva termálneho kúpaliska
 • prezentácia spomienok na Spartakiádu na futbalovom ihrisku v Košútoch
 • návšteva vodného mlynu v Jelke

AUGUST:

 • GULÁŠ PÁRTY V DSS KOŠÚTY s pozvanými hosťami zo zariadení v rámci TTSK
 • Deň otvorených dverí + LEČO PÁRTY V DSS KOŠÚTY - III. ročník
 • celodenná návšteva termálneho kúpaliska
 • Nácvik programu na KHK

SEPTEMBER:

 • Sereďský desaťboj – aktívna účasť klientov
 • Súťaž vo varení leča v DSS Lehnice - aktívna účasť klientov
 • Vyrábanie darčekov pre hostí na KHK
 • XII. ročník hudobno-kultúrneho festivalu „KOŠÚTSKY HUDOBNÝ KĽÚČ“ s medzinárodnou účasťou

OKTÓBER:

 • Návšteva cintorína, zapálenie sviečok na Všetkých svätých

NOVEMBER:

 • Návšteva cintorína, zapálenie sviečok - Pamiatka zosnulých
 • Katarínska zábava v Lehniciach - aktívna účasť klientov
 • Katarínska zábava v DSS Košúty

DECEMBER:

 • MIKULÁŠ v DSS
 • Adventný koncert v DSS za účasti spevokolu Gyöngykaláris a Magnolia Trio
 • Vianočné trhy na VÚC v Trnave
 • Vianočné posedenie s pohostením
 • Silvestrovská zábava, vyhodnotenie "naj" klientov v rôznych kategóriách za rok 2019


Termíny jednotlivých aktivít budú priebežne doplnené a zverejnené.